Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Her geçen gün ortaya çıkan yeni teknolojik gelişmelerin, bilişim teknolojileri ve yapay zeka ile birleşerek insan yaşamına ve sağlığına katkı sağladığına şahitlik ediyoruz. Kalp hastalıklarının tanısında, tedavi seçeneklerinin ve kararlarının alınmasında ve takiplerinde EKG, Ekokardiyografi, Eforlu EKG, Miyokart Perfüzyon Sintigrafisi, Koroner anjiyografi ve Çok Kesitli Tomografi halihazırda kullanılan tanısal araçlardır.

Kardiyak Manyetik Rezonans (MR) ise, nispeten çok yeni bir tanısal araç olmasa da sahip olduğu olanakları ve benzersiz özellikleri ile Kardiyovasküler alanda her geçen gün daha fazla önem kazanmaktadır. Özellikle son pandeminin ardından, Kardiyak MR’ ın önemi bir kez daha ön plana çıkmıştır. Gelecek 5-10 yıllık dönemde Kardiyak MR’ ın önemi daha da artacaktır.

Bundan dolayı, Kardiyak MR’ın sağladığı teknoloji ve imkânlardan uzak kalmamak için yaygın eğitim ve farkındalık etkinliklerine ihtiyaç bulunmaktadır. Ulusal Kardiyoloji Kongrelerinde, dünyanın önde gelen bilim insanlarımıza, Kardiyoloji Uzmanlığının geleceğinde nelerin önemli olacağı sorulduğunda, en başta Kardiyak MR’ ın çok önemli olacağı ve Kardiyak MR öğrenilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Bir kardiyoloji uzmanı olarak, öteden beri var olan bir tür tutku şeklinde Kardiyak MR alanındaki merakım dolayısıyla iki yıldır yoğun bir şekilde Kardiyak MR ile ilgilenmekteyim. 2021 de başladığım, İspanya, Francisco de Vitoria Üniversitesi'ndeki Kardiyak MR alanındaki eğitimimi tamamladım ve 2022 yılında Kardiyak MR Yurtdışı Master diplomamı aldım. Türk Girişimsel Kardiyoloji Vakfı Bünyesinde Kardiyak MR’ ı öğrenmek isteyenlere faydalı olmak üzere bu kursu düzenlemeye karar verdim.

Bu kurs ile katılımcılar, MR fiziği, MR cihazının çalışma prensipleri, görüntü elde edilme yöntemleri, MR Güvenliği, Kardiyak MR Endikasyon ve kontrendikasyonları, kayıtlı örnek olgular üzerinde etkileşimli ve tartışmalı dersler eşliğinde görüntülerin yorumlamaları gibi alanlarda bilgi sahibi olacaklardır.

Bu kursu başarıyla tamamlayan katılımcılar, günlük klinik pratiklerinde kardiyak MR dan en iyi şekilde faydalanabilmek için ilk adımları atacaklar veya mevcut bilgilerini pekiştirme imkanı bulacaklardır. Bunun yanında, bu kurs ile katılımcılar, EACVI veya SCMR sertifikalarına hazırlık için bir temel oluşturacak bilgiler elde edeceklerdir.

Sınırlı sayıda katılımcıyla, samimi bir ortamda ve interaktif bir şekilde planlanmış olan 1.SEVİYE KARDİYAK MANYETİK REZONANS KURSU’ nda sizi aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağım.

Prof. Dr. Ramazan Akdemir
MSc(Kardiyak MR) Kardiyoloji Uzmanı